Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KURSU?

Do kursu na instruktora kat. B może przystąpić każdy, kto spełnia ustawowe wymagania dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, czyli: posiada od minimum 3 lat prawo jazdy kat. B, przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w charakterze instruktora oraz zaświadczenie od psychologa transportu, ma co najmniej średnie wykształcenie, nie figuruje w Rejestrze Osób Skazanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE W SZKOLE INSTRUKTORÓW

Zapisy na kursy odbywają się w biurze HigH - Szkoła Jazdy - ul. Chwaliszewo 76 w Poznaniu; tel. 61 670 38 70
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie wniosku i podpisanie umowy o kurs w chwili zapisów oraz dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości minimum 500 zł. Przy podpisywaniu umowy przekazujemy również informację o miejscach gdzie można załatwić pozostałe formalności. Brakujące dokumenty wg wykazu należy dostarczyć najpóźniej na pierwsze zajęcia kursu.

CENA KURSU I PŁATNOŚCI

Koszt kursu kat. B wynosi 3750 zł. Cena zawiera opłatę za zajęcia teoretyczne, praktyki instruktorskie, niezbędne materiały do nauki oraz UWAGA! OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA W OŚRODKU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY. Do w/w opłaty należy doliczyć koszty badań lekarskich, badań psychologicznych oraz opłatę egzaminacyjną składaną w Urzędzie Wojewódzkim.

Koszt kursu kat. A+B realizowanego jednocześnie - cena całego pakietu szkolenia wynosi 5750 zł i zawiera opłaty za wszystkie elementy wymienione przy kursie kat. A oraz kat. B.

Koszt kursu można rozłożyć na raty. Raty 0% - całość za kurs musi zostać uregulowana w ciągu pierwszego miesiąca trwania kursu lub przez Towarzystwo Kredytowe z którym mamy podpisaną umowę.

ZAPISY NA KURS - WYPEŁNIJ FORMULARZ KLIKAJĄC TUTAJ

PROGRAM KURSU DLA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Zgodnie z obecnymi przepisami występują tylko dwa rodzaje szkolenia: podstawowe i uzupełniające (w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy). W programie kursu organizowanego w naszej szkole znajdują się obowiązkowe zajęcia z: psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia OSK, techniki i taktyki jazdy (realizowane w ODTJ) oraz praktyka instruktorska.

Ze względu na fakt, że egzamin państwowy będzie odbywał się również w ruchu miejskim dodatkowo prowadzimy indywidualne zajęcia związane z prawidłowym wykonaniem różnych zadań w ruchu miejskim pod kątem egzaminu państwowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów - do wypełnienia na miejscu
2. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia - kserokopia
3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
4. kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii
5.dokument stwierdzający niekaralność za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (wydaje Sąd Okręgowy)